Nödläge i Homs!

32 min
Följ med Sveriges Radios korrespondenter ut i världen och hör om ämnen som bränner och diskuteras där de har sin vardag.


Cecilia Udden har träffat en regimtrogen butiksinnehavare i Damaskus

Svångrem på Spaniens sjukvård, hör hur ett generöst hälsosystem stryps i krisens spår

Tonen mellan de som stöder Putin och de som är emot honom blir allt hätskare inför det stundande president

Barack Obamas hårdare tag mot immigranter leder till att familjer splittras.