Spela spel, spelar roll?

30 min
10-årige Ricardo Camarena vaknar sex på morgonen på helgen för att vinna extra speltid innan föräldrarna vaknar. - Det kan bli upp till sju timmar på en dag. Mina händer bara fastnar vid kontrollen och börjar styra, då kan man bara inte sluta. Enligt den undersökning som Medierådet har gjort om barn och ungas medieanvändning så är föräldrarna mer negativa till spel än andra aktiviteter barnen har på nätet. Föräldrarna upplever att det är svårare att sätta gränser när det gäller spelande. Men vad bygger deras oro på egentligen? Barnen den här veckan handlar om den digitala klyfta som kan uppstå mellan barnen och de vuxna när det gäller datorspel. - Det måste ske ett möte ur barnens perspektiv för att det ska leda till kommunikation, säger Martina Wagner på Medierådet. Ett program av Manuel Cubas i Tendens och Barnens serie "När datorspelen tar över".