Politiker om Fortress Europe: ”Inte lätt lagstifta fram solidaritet”

15 min
Efter reportageserien om det som kommit att kallas Fortress Europe har den politiska diskussonen om flyktingmottagandet på nytt tagit fart. Studio Ett i P1 ställde frågan hur situationen ska kunna lösas på EU-nivå. Hör Cecilia Wikström (FP), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Medeleine Seidlitz på svenska Amnesty. Programledare: Lasse Johansson och Li Hellström. Fortress Europe är en serie reportage om syriska flyktingars väg till och inom Europa. Sveriges Radio har i samarbete med EBU följt över 70 flyktingar under 2014, deras berättelser kan du följa på sverigesradio.se/fortresseurope

Redan finns en överenskommelse mellan EU-länderna om asylpolitik och flyktingmottagande, men Amnesty International menar att EU inte ens lever upp till de internationella konventioner som finns.

– Man ställer inte tillräckligt tydliga krav. Diskussionen är livaktig, men fortfarande fortgår problemen, säger Medeleine Seidlitz, jurist på Amnesty International i Sverige.

– Flera länder agerar i strid med folkrätten. Exempelvis besköt Spanien nyligen människor som försökte ta sig in till EU för att söka asyl – som är en mänsklig rättighet, säger hon.

EU-parlamentariker Cecilia Wikström (FP) menar att EU-kommissionen i dagsläget skulle kunna väcka så kallade överträdelseförfaranden mot länder som bryter mot det gemensamma europeiska asylpaketet, men att länderna i stället valt andra vägar.

– För att man ska väcka överträdelseförfarande ska bristerna vara så flagranta. Man har i stället valt att avbryta överföringar till vissa länder, till dess att man kunnat säkerställa att man lever upp till sina åtaganden, säger hon.

– Vi har asylpaketet på plats, men det räcker inte, nu måste vi ta nästa steg och skapa reguljära sätt för människor att komma till Europa för att söka asyl. Det vågade ingen tala om fram tills för ungefär ett år sedan, säger Cecilia Wikström.

Nyckeln för att lösa situationen, menar Socialdemokraternas flyktingtalesperson, är att trycka på för att fler EU-länder ska ta sitt ansvar.

– På samma sätt som de flesta av oss förstår att alla kommuner måste dela och bära ansvar måste alla länder i EU göra det man lovat att göra. Vi behöver bli tydligare mot andra EU-länder om att de måste vara med i det arbetet, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Men ökade påtryckningar räcker inte, menar Amnesty, som vill se att EU agerar på flera fronter samtidigt.

Förutom att fler länder borde ta emot kvotflyktingar via FN:s flyktingkommissarie, och att så kallade humanitära visum kan möjliggöra en säker rutt in till Europa, måste systemet ändras, menar Medeleine Seidlitz.

– Att människor riskerar sina liv och dör i Medelhavet beror på vår EU-gemensamma politik, säger hon.

– Vi lägger enormt mycket mer fokus på gränskontroller än på att rädda liv. Det är vårt eget system som motar människor i händerna på människosmugglarna – samtidigt som EU lägger mycket pengar på att bekämpa människosmuggling, säger Medeleine Seidlitz

– Så länge vi har ett i stora delar dubbelmoraliskt system kommer det här att fortgå.

EU-länderna har nu flera överenskommelser om asylpolitiken, så nu är det upp till bevis för EU, menar Cecilia Wikström.

– Det är inte lätt att lagstifta om solidaritet, det måste växa fram. En bit på väg har vi kommit i och med att vi har gemensamma lagar på plats, säger hon.