David Carlqvist: I kinesiskt fängelse

3:03 min
Utrikeskrönikan den 13/1 2015.