- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

28 min
Avdive shaj te ashunen: Palo 90 bersh vadje mothonpe fotografie pa e minoritetia pe save kerdape medecianko rodipe ando Statens institut för rasbiologi. Ashune e experience katar e manusha saven si bi lachi experianeca ando Statens institut för rasbiologi. Bo Hazell hramosarda jekh kevnja pa Resande Folket thaj pe roma so kerdape pe ljende zorasa sterilisering ani ras biologiska institutet ano Shvedo.

E musika savi crdelpe ando kothor

  • 13.58
    Tattarn, Tattarprinsen, Tattarkung - Resandefolket
    Album: Resandefolket
    Kompositör: Okänd