Radioessä: Johan Norberg om den exploderande lyckotrenden

14 min
Vad är lycka? Och vad är det att leva ett lyckligt liv? I veckans radioessä undersöker författaren och idéhistorikern Johan Norberg den nya, nästan exploderande lyckotrenden. Men han reflekterar också över våra gamla och nya föreställningar och fantasier om lycka.

BNP – bruttonationalprodukten -  ”mäter i kort allt”, sa en gång den amerikanske presidentkandidaten Robert Kennedy, ”utom det som gör livet värt att leva”. Men vad är det då som gör livet värt att leva? Ett lyckligt liv?

De senaste åren tycks intresset för lycka ha exploderat. Det forskas om lycka runt om i världen och ges ut en mängd handböcker i konsten att leva lycklig. Men jakten på lyckan är inte någon ny trend utan en huvudfåra i den västerländska idéhistorien. Många av de diskussioner och synsätt som man möter i dagens självhjälpslitteratur utvecklades för mycket länge sedan av tänkare som Aristoteles, Augustinus, Locke och Rosseau.