Var det rätt att massvaccinera mot svininfluensan?

19 min
Den omfattande vaccinationskampanjen mot svininfluensan har fått ny aktualitet sedan en utvärdering från Socialstyrelsen uppmärksammats. Enligt den undveks minst sex dödsfall genom vaccineringen. Samtidigt fick 158 personer narkolepsi efter vaccinationen. Sambandet mellan vaccinet Pandemrix och narkolepsi är ännu inte klarlagt, men även siffran sex räddade liv är enbart en uppskattning. Med facit i hand, var det rätt beslut att massvaccinera mot den pandemiska H1N1-influensan 2009?

I Vetandets värld träffar vi Lisa Brouwers på Smittskyddsinstitutet som arbetat med den modellering som gett uppskattningen att sex liv räddats av vaccineringen. Hon förklarar hur det arbetet gått till och vad det finns för osäkerheter i resultaten. Staffan Sylwan, smittskyddsläkare i Uppsala Län, är med och berättar hur diskussionerna gick inför beslutet om massvaccinering.

Vi hör också Göran Stjernstedt, som i egenskap av chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, är en av de som bär ansvaret för kampanjen. Johan Giesecke, vetenskaplig chef vid europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, kan jämföra det svenska smittläget med länder där betydligt mindre del av befolkningen vaccinerades. Programledare är Annika Östman.