Djungelskola för orangutanger på Sumatra

20 min
När skogen på Sumatra huggs ned förlorar många djurarter sitt hem. Asiens enda människoapa, orangutangen, är en av arterna som förlorat mest på den snabba avskogningen. Vetandets Värld besöker Orang Utan Open Sanctuary, en rehabiliteringsstation för orangutanger i nationalparken Bukit Tigapuluh. Målet är att "förvilda" 250 orangutanger så att arten åter ska kunna få fäste i Sumatras skogar.

De senaste tjugofem åren har en stor del av Sumatras ursprungliga skogar ersatts av akacie-eller oljepalmsplantager. En av förlorarna är Asiens stora rödhåriga människoapa orangutangen. De finns bara på Borneo och Sumatra och lever hela sitt liv i träden. På marken är den utsatt för både smittorisker och rovdjur. Förr fanns orangutangerna över hela den indonesiska ön, men numera är det bara en spillra kvar i Acehprovinsen i norr.

Orangutanger har av tradition hållits som husdjur. De vuxna honorna dödas för att komma åt ungen. Andra blir föräldralösa när deras mödrar dödas när de snattar frukt i byarna. I utkanten av nationalparken Bukit Tigapuluh driver Frankfurts zoologiska sällskap en rehabiliteringsstation för beslagtagna orangutanger. Hittills har de släppt tillbaka 140 djur till det vilda. Men först måste de gå i djungelskolan.
 −De måste lära sig att klättra, att det är farligt på marken och vilka frukter de kan äta, säger veterinären Winny Pramesywari.

Störst chans att lyckas har de relativt unga djuren. Målet är att rehabilitera 250 orangutanger. Problemet är bara att hitta tillräckligt ostörda skogsområden.
 −Det är lättare att utbilda dem till orangutanger än att rädda deras livsmiljö, säger Winny Pramesywari.

Under de två år hon jobbat på Orang Utan Open Sanctuary har hon hört motorsågarna tugga sig igenom buffertzonen runt nationalparken, närmre och närmre orangutangernas skog.