Vetenskaplig utmaning få fram nya antibiotika

20 min
I en kartläggning kring nya antibiotika har forskare sett att 66 substanser är under utveckling. Då handlar det om mediciner mot bakterier som utvecklat antibiotikaresistens. Men Otto Cars, professor i infektionsmedicin, och ordförande i det internationella nätverket ReAct med huvudkontoret i Uppsala, menar att det är på tok för få ämnen.

 −När man ser närmare på de 66, så är det bara två som använder sig av helt nya metoder för att oskadliggöra bakterierna. Risken är att mot övriga system kan bakterierna väldigt snabbt utveckla motståndskraft eftersom bakterierna redan lärt sig hur den typen av antibiotika fungerar, säger professor Otto Cars.

Det finns olika metoder för att döda eller hämma bakteriens tillväxt. Det kan bland annat handla om att förstöra bakteriens DNA, eller dess förmåga att dela sig, eller bryta ner cellväggarna eller hämma bakteriens maskinerie för att tillverka proteiner. En av de nya som Otto Cars nämner går ut på att hämma enzymer som gör bakterierna motståndskraftiga.

Det mest kända antibiotikumet är penicillinet som började produceras under 2:a Världskriget, och upptäcktes av en slump flera år tidigare. Nu är det främst gram-negativa bakterier, som är inblandade i många olika sjukdomar bland annat i tarmarna, som skapar stora problem. Där är det väldigt få nya antibiotika under utveckling mot dessa bakterier.

Enligt Otto Cars har läkemedelsutvecklingen för antibiotika i det närmaste stått still de senaste 30 åren. Ett problem är att man bara tittat på de kemiska processerna för att hitta nya mediciner mot bakterierna, och glömt bort den biologiska processen.
 −På så vis har det gått snett. Nu måste man gå tillbaks till de biologiska processerna, och se på hur antibiotika tar sig in i kroppen, och in i bakterien och hur antibiotika kan bli utspottade ur bakterien via dess pumpar, säger Otto Cars. Det viktiga nu är att lära av tidigare misstag, och att samarbete för att så snabbt som möjligt hitta nya angreppssätt mot de motståndskraftiga bakterierna.

Intervjun sändes första gången i höstas som del i programserien Jakten på framtidens antibiotika.