Kulturnytt

14 min
Vi har varit på filmfestivalen i Berlin och vi har sett Metropolis på Stockholms Stadsteater. Dessutom minns vi författarna Andre Brink och Assia Djebar.