Forska eller begrava skallarna?

20 min
På Karolinska institutet och på universiteten i Lund och Uppsala finns skallar och skelett från rasbiologins dagar. Hur ska vi göra med samlingarna? Ska man använda dem för att dokumentera och minnas den skamliga vetenskapshistorien, eller begrava dem av respekt för de döda och efterlevande?

I Vetandets värld hör vi Malin Masterton, etikforskare som skrivit en avhandling om döda personers moraliska status och våra plikter gentemot dem, och Marika Hedin som är chef för museet Gustavianum, som har en samling med kvarlevor från runt tusen personer. Med i studion finns två forskare med historisk inriktning och en representant för den svenska urbefolkningen:

Olof Ljungström, idé- och lärdomshistoriker, är ansvarig för skallsamlingen på Karolinska institutet. Fredrik Svanberg är forskningschef vid Statens Historiska museer och författare till en bok om "svensk rasvetenskap 1850-1950".

Rose-Marie Huuva är samisk konstnär och poet och arbetar för att få hem samiska kvarlevor ur de gamla samlingarna.