Att bo – i kollektiv

25 min
Att bo - i kollektiv De senaste sex kollektivhusen som byggts i Sverige har varit för äldre. Att bo besöker kollektivet Landgången i Malmö, ett av de kollektiva boendena för lite äldre i Sverige. Programledare Petra Quiding.

De senaste sex kollektivhusen som byggts i Sverige har varit för äldre. Att bo besöker kollektivet Landgången i Malmö, ett av de kollektiva boendena för lite äldre. Här träffar vi Nils Assarsson som var med i kollektivet från början.  Och så är Sara Hallström från Kollektiv i Malmö, KIM, med och svarar på frågor om kollektivt boende.

Men vi besöker också kollektivhuset Fiolen som ligger i en av de mest kollektivtäta städerna i landet, Lund. Här finns boende i alla åldrar och alla slags familjebildningar.

I kollektivhuset Fiolen i Lund bor hyresgästerna i var sin bostad men utanför den egna bostaden finns många gemensamma rum, både ute och inne. Följ med in i kollektivhuset som byggdes för 19 år sedan och där människor i alla åldrar är välkomna att söka bostad.

–  I början trodde jag ordet kollektiv betydde mycket mera men detta är "kollektiv light" kan man säga. Vi gör några saker gemensamt men varje familj har sina tider att passa med små barn och sådana saker, säger Liber de Lucia, kollektivets äldsta medlem.

Att bo frågar också barnen hur deras drömboende ser ut, i varje program. Först ut är femåringar på Bergabo förskola i Eslöv.

Programledare Petra Quiding

Lite tips