Kossornas planet

33 min
Skelett i alla former är temat för Kossornas Planet den här gången. Vad kan man utläsa ur ett medeltida skelett? Skelettforskarens topp-5 lista. De dammsamlande lådorna från 20-talets Kina som visade sig innehålla intressanta skelettdelar när de öppnades häromåret. Bland annat.