Om kriget kommer

44 min
Det otänkbara har plötsligt hänt: kriget har kommit till Sverige. Jaktflyg över Norrbotten och Stockholm är ockuperat. Ett tillstånd som beskrivs i nya boken Skyddsrummet Luxgatan. Vi följer författaren Jerker Virdborg ned i underjorden, och in i skyddsrummet där nya hot väntar.

Och vi håller oss kvar i underjorden. I tunnelbanan, närmare bestämt. I Ola Nilssons roman Isidor och Paula finns en träffsäker skildring av en tågförares vardag under markytan, där varje perrong laddas med mytologisk kraft. Vår reporter Irma Norrman har stämt träff med Ola Nilsson i bergrummet.

Sen ringer det in till en lektion om skolans värld i litteraturen. Skolan har ju länge legat högt upp på den politiska dagordningen, men hur gestaltas den i poesi och prosa? Två nya böcker som använder klassrummet som litterär spelplats är Daniel Blixts diktsamling Utvecklingssamtal, och Malin Hedins roman Inte gå under. Båda författarna, tillika lärarna, är kallade till utvecklingssamtal hos Marie Lundström.

Och så fortsätter vi att gotta oss i den nya folkrörelsen SMO, Sveriges Meste Omläsare. Förslag på ovärderliga favoritböcker fortsätter att strömma in, och idag får vi tips från lyssnarna Martina Tillbom och Eva Stolpe.