AstraZeneca nedläggning av forskning

24 min
AstraZeneca lägger ned sin forskning i Södertälje som varit inriktad på sjukdomar som Alzheimers, stroke och Parkinsson. Men vad betyder det för övriga medicinsk forskning i Sverige? Lena Claesson-Welsh, prof i biokemi och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA:s medicinska grupp, Mats Ulfvendahl, huvudsekreterare i medicin vid Vetenskapsrådet och prof Torsten Gordh, verksamhetschef för smärtcentrum i Uppsala. "Äkta människor" är SVT:s serie där människor lever sida vid sida med androider, det vill säga robotar byggda för att exakt likna människor ända in på skinnet. I serien kallas de för hubotar, och har blivit kommersialiserade människomaskiner med usb-uttag i nacken. Men hur nära är serien verkligheten? Frilansjournalist Niklas Zachrisson berättar mer om dagens robotforskning. Hjärnan hos drogmissbrukare avviker i utseende och struktur om man jämför med hur människohjärnor i allmänhet ser ut, men missbrukarens hjärna fungerar också annorlunda. Forskarna har inte vetat om förändringarna beror på drogmissbruket, eller om hjärnan faktiskt var avvikande redan innan personen blev beroende av droger. Reporter Gustaf Klarin.