Stort firande i Frankrike tio år efter Bourdieus död

14 min
Förra måndagen var det tio år sedan den franske sociologen Pierre Bourdieu gick ur tiden – vilket firades stort på många håll i Frankrike. Men jubiléet gick spårlöst förbi i Sverige, så därför finns det anledning att återkomma till honom i serien "Guru då - död idag?"   Klart är att han var en inflytelserik sociolog, med sina teorier kring hur människors möjlighet till inflytande beror på det kulturella kapital vi skaffar oss genom vår uppväxt och vår utbildning. Men vilken betydelse har han idag, när finkultur blivit subkultur? Först kan du höra ett nytt, kortare inlägg av Theresa Benér. Sedan tar socialantropologen Rauol Galli vid, följd av kulturvetaren Joachim Sundell. (Större delen av det här programmet sändes den 6 september 2011)

Raoul Galli menar att Bourdieus idéer om hur människan behöver bli socialt erkänd, de är viktiga verktyg oavsett vilket samhälle som ska förstås.

För andra, som tagit sig tid att gå i mer varaktig närkamp med begreppen,  tycks lärdomen däremot stadigt växa om vad man kan göra med de bourdiueska verktygen

Joachim Sundell anser att Bourdieus kulturella kapital finns kvar, men att det måste uppdateras. Också dagens unga människor positionerar sig i förhållande till varandra, men det viktiga är inte längre vilken kultur som konsumeras – utan hur det går till.

Bourdieus teorier är i sin ursprungliga form daterade och valhänta, men i sin utvecklade form högaktuella. Bourdieu kan vara guru även idag, men inte sitta ensam på tronen.