Varför så få kvinnor på höga chefsposter?

24 min
I börsbolagens ledningar är fyra av fem män och 76 bolag saknar helt kvinnor i ledningen. I det första programmet besöker vi ett av företagen på den så kallade "svarta listan". Varför har de så få kvinnor i toppen och är det ett problem?

Gästerna Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning, Annika Elias, ordförande på chefsorganisationen Ledarna och Thomas Ekman, VD för Tele2 Sverige diskuterar kvinnors karriärmöjligheter, föråldrade rekryteringsprocesser och fördomar om kvinnors och mäns kompetens. När ser vi en jämn könsfördelning bland börsens VD-ar?