Ring P1!

30 min
Ring P1 från Stockholm om bland annat bankers visnter och statens vinster på banker, om konflikten i Ukraina, och en idé om integration. Programledare: Alexandra Pascalidou