Dubravka Ugresic - om ett Europa i sepiatoner

15 min
I den sista delen av OBS serie om yttrandefrihet i skuggan av terrordåden i paris och köpenhamn, möter vi den kroatiska författaren Dubravka Ugresic. Hon som själv lämnade sitt land för att värna sin egen yttrandefrihet. Anneli Dufvas essä handlar om författaren Ugresic, men också om Europa, decennierna före och efter millennieskiftet.