Hen – har ett nytt pronomen en chans?

24 min
Inte han, inte hon - men ’hen’, för både han och hon. Karin Salmsom är förläggaren som lanserar den första barnboken med pronomenet ’hen’ som diskuterats i några år. - Ordet ’hen’ skulle göra det lättare att slippa säga ’han’ om alla, som barnboksforskning visat att man lätt gör, säger Karin Salmson. Daniel Wojahn, språkforskare vid Södertorns högskola, har gjort perceptionsstudier som visar att val av pronomen har stor betydelse. Han välkomnar också det nya ordet ’hen’. Grammatikdagen uppmärksammas på flera håll i landet den 3 februari. Initiativtagare är Helena Englund Hjalmarsson. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor.- korvmojen - är ordet på väg bort?- smeknamn och slang- varifrån kommer namnet Nalle?- en luda på Österlen- ’ho e inte så frack’- att ’fåtias’- kurka