På ritbordet finns fartyg som inte får slagsida

19 min
Det går att bygga fartyg som inte kantrar lika snabbt och kraftigt som kryssningsjätten Costa Concordia gjorde för en vecka sen. Men det är en kostnadsfråga och ännu finns inga planer på att bygga ett sådant fartyg.

På det maritima forsknings- och konsultföretaget SSPA i Göteborg (fd. Statens Skeppsprovningsanstalt) arbetas det mycket kring sjösäkerhet och manövrering av fartyg.

– Men kommentera olyckan i Italien utan att det finns mer information om vad som hänt vill vi inte göra, säger Björn Allenström, hydrodynamiker och forskare på SSPA sen 36 år.

Allenström har varit ledande i flera projekt i spåren av Estoniakatastrofen för drygt 17 år sen.

– Bl a fick vi pengar som från början var avsedda för övertäckningen av Estonia för att konstruera ett så säkert fartyg som möjligt. Projektet som kallades DESSO (Design for Survival Onboard) presenterade sitt konceptfartyg för flera år sedan men ännu har inget rederi velat bygga ett fartyg av den här typen.

– Vi har räknat ut att det blir ungefär tio procent dyrare att bygga ett säkrare fartyg och i en hård konkurrens är det förmodligen svårt att ta en sådan merkostnad, säger Björn Allenström. Dessutom finns det inget regelverk som kräver denna konstruktion.

Tanken med konceptfartyget, som ännu stannat på ritbordet, är att det ska vara sin egen livbåt. Därför finns inga livbåtar ombord, endast livflottar.

– Konceptfartyget är byggt som en slags flytdocka med inte bara dubbla bottnar utan även dubbla sidor med tankar. Det innebär att vatten som eventuellt kommer in i fartyget vid en olycka kan fördelas jämnt så att slagsida kan undvikas.

–Att behålla fartyget upprätt är nyckeln till att rädda passagerare. Även vid en mindre slagsida blir det svårt för många passagerare att ta sig ut, säger Allenström.

Ett aktuellt projekt som SSPA i Göteborg arbetar med för närvarande kallas ”Mona Lisa” och syftet är att underlätta för fartyg till havs och deras befälhavare att fatta viktiga beslut.

– Man kan jämföra det med flygets trafikledningssystem. I Mona Lisa tänker vi oss en landcentral som föreslår fartygen en optimal rutt där hänsyn tas både till fartygets önskemål (t ex fart eller ekonomi) och till väder, vågor samt annan sjötrafik. Om fartyget sedan avviker från rutten kan centralen omedelbart upptäcka detta och kanske bidra till att tillbud och olyckor undviks, säger Peter Grundevik, forskningschef på SSPA.