P1-morgon 5 mars

Här finns inget ljud
Ny lag förhindra patienter hamna i kläm i vårdkedjan, Flera verksamheter i välfärden kan tvingas minska sia vinsuttag, EU diskuterar hot och säkerhet, Ska vi ropa ut i rymden?, Filmare och publik möts i Burkina Faso och Inrikeskrönika signerad Tomas Ramberg.