Människor och tro

44 min
Människor och tro lördagen den 7 mars är en repris från den 16 oktober i fjol och handlar om vad man får - och inte får - säga om religioner. Ecce homo-utställningen, Muhammedkarikatyrerna, Life of Brian och Lars Wilks rondellhund är några exempel på när frågan ställts på sin spets. Var går gränsen mellan humor, hån och hets? Behöver religion ett speciellt skydd? Medverkande: Mona Samadi, lektor i folkrätt vid Teologiska högskolan, som skrivit en avhandling om yttrandefrihet och hädelse i internationell och islamisk rätt och Jakob Heidbrink, docent och lektor i civilrätt vid Göteborgs universitet, som betecknar sig som "yttrandefrihetsfundamentalist" samt Människor och tros lyssnare, som bidrog med egna erfanheter och funderingar.