Äktenskapsskolan av Molière

70 min
Då godsägare Arnolphe första gången såg Agnès som liten flicka blev han så förtjust, att han satte henne i kloster för sina egna syften. Nu ska det väl äntligen vara dags för själva giftermålet?

Agnès är förstås inte intresserad av gamle Arnolphe, hon har bara ögon för den unge Horace. Men Arnolphe är en kärlekstörstande och manisk äldre man som ju sedan länge utsett den unga Agnès till sin hustru.

Äktenskapsskolan (L'école de fêmmes) har också titulerats Qwinno-skolan, Den enfaldiga Agnès eller Hustruskolan. Första gången den spelades på svenska var 1738 på Bollhuset.

Äktenskapsskolan

av Molière

Översättning: Tor Hedberg

Medverkande: Arnolphe, en rik godsägare från landsorten – Sture Lagerwall,  Chrysalde, Arnolphes gode vän och förtrogne – Frank Sundström, Den unga Agnès, Arnolphes blivande brud – Yvonne Lombard, Den unge Horace – Lars Ekborg, Horaces far Oronte – Björn Berglund, Enrique, som kommer från Amerika – Börje Mellvig, Alain och Georgette; i tjänst hos Arnolphe – Björn Gustafson och Inga Gill.

Regi: Alf Sjöberg

Från 1956.