Forskningen och tystnadsplikten

20 min
Nyligen anklagades historikern Birgitta Almgren för att ha brutit mot sin lagstadgade tystnadsplikt och för att ha pekat ut oskyldiga svenskar som Stasiagenter i sin bok Inte bara spioner. Ärendet, som av kritiker anses vara ett hot mot den fria forskningen, är bara ett av flera fall där den lagstiftning som styr forskarvärldens tystnadsplikt och sekretess har ifrågatsatts.

Hur väl fungerar de här lagarna? Har de hängt med i forskarvärldens utveckling de senaste åren? Och klarar de av att göra avvägningen mellan de olika värden som står på spel? Forskningens väl mot värnandet av offentlighetsprinciper och personlig integritet till exempel. Om detta handlar det första av tre program där frilansjournalisten Kristoffer Gunnartz belyser forskning att tala tyst om.

 I programmet hörs: Mats G Hansson, professor vid centrum för forsknigs- och bioetik vid Uppsala universitet, Erik Janzon, tillsynschef på datainspektionens avdelning för forskningsfrågor, Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, Anna Skarhed, justitiekansler.