Hypotyreos 2 - sjukdomen som inte finns

20 min
Det handlar om diagnosen hypotyreos 2 som är en form av sköldkörtelsjukdom. Begreppet myntades av den amerikanske läkaren Mark Starr i en bok som kom ut år 2005 och sedan dess har diagnosen spridit sig över världen med hjälp av internet. Men det är en sjukdom som inte finns, i alla fall inte enligt experterna. Ändå finns flera hundra människor i Sverige som säger sig lida av den.

Listan över symtom är lång: Kronisk trötthet och värk, depression, hjärtproblem, diabetes, mag- och tarmproblem, menstruationsrubbningar, saknad sexlust, torr hud, utslag, acne, yrsel, kramper, sömnapné, muskeldefekter, alla typer av cancer, allergier, reumatism osv. Flera av de här symtomen hänger samman med "äkta" hypotyreos, som är en relativt vanlig ämnesomsättningssjukdom där sköldkörteln inte fungerar som den ska. Hypotyreos är en vedertagen sjukdomsdiagnos, men hypotyreos 2 är det inte.

I Sverige finns idag två patientföreningar för sjukdomen. De är aktiva på olika forum och i sociala medier och anser att den vanliga sjukvården kan för lite om deras sjukdom och att de bör få bättre medicinering. Många har analyssvar från det medicinska laboratoriet Scandlab till stöd för sin diagnos och får hormontillskottet kortisol utskrivet av läkare som samarbetar med Scandlab.

Det här har fått flera läkare och experter på hormonsjukdomar att reagera eftersom det inte finns några vetenskapliga belägg för att sjukdomen hypotyreos 2 existerar över huvud taget. Dessutom menar de att de dyra tester som företaget Scandlab erbjuder är värdelösa. Flera patienter har också fått allvarliga biverkningar av att äta kortisol eftersom de egentligen inte lider någon brist på det.

Nu granskar vi diagnosen som inte finns enligt experterna. Vi möter patienten som anser att vården och experterna har fel. Vi tittar närmare på Scandlab, företaget vars affärsidé är att erbjuda dyra tester som dömts ut som värdelösa.