Så ska den globala fetmaepidemin tacklas

20 min
Mänskligheten håller på att äta ihjäl sig. Det globala fetmaepidemi har drabbat mer än 2 miljarder på jorden som är överviktiga eller feta. Men hur är tillståndet i Sverige? Och hur kan fetmautvecklingen brytas?

Vällevnadssjukdomarna är den främsta dödsorsaken världen över. För att möta utmaningen har Världshälsoorganisationen WHO uppdaterat sina kostråd, och säger att max 10 procent av energiintaget får komma från tillsatt socker eller motsvarande.

Inget folk dricker så mycket Coca Cola som mexikaner, i snitt en halvliter om dagen på grund av massiv reklam och i brist på dricksvatten.

– Vårt hälsosystem håller på att krascha säger Alejandro Calvillo, chef för konsumentorganisationen El Poder del Consumidor, konsumenterna makt.

De är fetast i världen, mer än 70 procent av mexikanerna är överviktiga. Var sjätte medborgare har typ 2-diabetes, det som förr kallades åldersdiabetes, men som numera drabbar barn. I Mexiko är prognoserna att vart tredje barn kommer att insjukna framöver med risk för njurskador, hjärtsjukdom, stroke, blindhet och amputation. Mexiko är ett av 15 länder med antifetma-skatter, som 10 procent extraskatt på läsk och 8 procent på fet skräpmat. Skatterna infördes för ett och ett halvt år sedan för att tackla problemet.

I Sverige äter varje person 17 kilo tillsatt socker per år enligt Livsmedelsverket. I USA stoppar varje amerikan i sig 29 kilo tillsatt socker om året.

– Jag struntar i vem som bär störst ansvar, vi måste städa upp matmiljön så den blir säker, svarar professor Laura Schmidt vid Kaliforniens universitet i San Francisco, som leder ett unikt forskarnätverk som heter Sugar Science som sammanställt mer än 8000 vetenskapliga studier om hälsoeffekterna av tillsatt socker för att kunna ge klara råd till allmänheten.

Konsultbolaget McKinsey har försökt att sammanställa den forskning som finns kring vad man skulle kunna göra åt fetmaepidemin. De har hittat över 70 åtgärder som det har forskats kring, och där 44 är mer specifika. Men även om bolagets beräkningar är svår att följa, så pekar de på att problemet med fetma berör många samhällsområden. De tror därför att Sverige med sin samarbetstradition skulle kunna ha en roll att fylla.

Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, ser också de stora problemen men menar att det inte finns någon som driver frågan politiskt. Det viktigaste menar han är att inte skapa ytterligare klyftor, eftersom det redan idag är de som har det sämst ställt som oftast drabbas av fetma.

Stephan Rössner, professor emeritus vid Karolinska institutet, påpekar att ingen längtar efter att bli fet och att för att kunna ta itu med problemen så behövs det ett kunskapscentrum i Sverige.

I programmet medverkar hälsojournalisten Fernando GonzalesChris Gindlesperger, talesperson för American Beverage Association och Alejandro Calvillo, chef för konsumentorganisationen El Poder del Consumidor, Chris Gindlesperger,  American Beverage Association, läskindustrins branschorganisation i USA, Laura Schmidt, professor i hälsopolicy vid Kaliforniens universitet i San Francisco, Richard Dobbs, forskningschef, konsultbolaget McKinsey, Johan Carlsson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten och Stephan Rössner, professor emeritus i hälsoinriktad beteeendeforskning, Karolinska institutet.