Från Algeriet till Turkiet - och tillbaka igen

14 min
Idag rör vi oss från Algeriet till Turkiet och tillbaka igen - detta i ett program om faktiska fotografier och mentala bilder i synen på det förflutna. Elisabeth Friberg har sett flera hundra bilder från Algerietkriget, tagna av soldater. Sådana bilder är annars sällsynta. Och Tomas Thorén tar upp de starka protesterna i Turkiet mot ett franskt lagförslag om att det ska bli förbjudet att förneka att dödandet i Armenien för snart hundra år sedan var ett folkmord. Men är det så klokt?

Av de unga franska soldater som var stationerade i Algeriet under Algerietkriget på 50- och 60-talet, var det många som tog foton när de inte var i strid. Fotograferandet uppmuntrades till och med av de franska myndigheterna, eftersom det ansågs vara en bra förströelse som kunde lugna hemmaopinionen.

Elisabeth Friberg - lektor i svenska på universitetet i Rennes - har läst en ny bok där flera hundra av de här bilderna finns samlade.

Vi följer också med Tomas Thorén till Turkiet, där reaktionerna varit starka på att den franska nationalförsamlingen strax före jul röstade igenom ett lagförslag som förbjuder fransmän att förneka att det dödande som skedde i Armenien år 1915 var ett folkmord. Lagförslaget har kritiserats hårt av Turkiet - hör varför.

(Lagförslaget är inte slutgiltigt antaget - i slutet av januari ska franska senaten rösta om förslaget, och de kan lägga in sitt veto).