Total mansdominans i Tunisiens regering Så kvinnor och unga fortsätter demonstrera

15 min
Den amerikanska tidskriften Time utsåg nyligen ”demonstranten” till 2011 års person. I dagens OBS besöker Pernilla Ståhl Tunisien för att utreda vilken roll demonstranterna spelar för den nya demokratin. Hör också Dan Jönsson som söker svaret på om den globala protestvåg som fortfarande pågår också en vänstervåg?

Ända sedan protesterna började i Tunisien har det varit de unga och kvinnorna som stått längst fram i leden. Men när diktatorn Ben Ali föll återvände männen från exil och fängelser och började bedriva valkampanjer. Och det är männen som sedan tog makten.

Se bilden ovan, eller en mer detaljerad redovisning via länken längre ner: Tunisiens nyvalda övergångsregering består av den ena grånade mannen efter den andra. Av de 38 ministrarna är bara två kvinnor. Men varken kvinnorna eller de unga har försvunnit, för demonstranterna fortsätter att protestera, hör vi av OBS producent Pernilla Ståhl.

Men är den globala protestvågen också en vänstervåg? Dan Jönsson söker svaret i en av Europas ledande vänstertidningar: Le Monde Diplomatique.