Saamelaiskulttuuria ja identiteettiä

Här finns inget ljud
Niillas Holmberg, monipuolinen kulttuuritoimija on myös saamelaisten aseman kohentamisen puolestapuhuja.