"Den som är satt i skuld är icke fri" - stämmer det verkligen?

39 min
Johanna Koljonen och bisittaren Roger Wilson fortsätter att tenta av sina bildningsluckor från 2011. Framförallt handlar kvarsittningen om ekonomiämnet: Vad är egentligen ett lån? Vem är ansvarig för risken i ett låneförhållande? Och måste man alltid betala sina skulder? Idag gästas vi av Agnetha Jönsson från tidningen Affärsvälden, och ekonomihistorikern Daniel Berg. Dessutom blir det resttenta på Kungaåret 2011 - hur var det möjligt att vi gick från gulligt prinsessbröllop till att starka röster krävde Kungens abdikation? Statsvetaren Cecilia Åse hjälper till.