Gunnar Karlson, Sveriges hemligaste militär?

32 min
Det finns ett ökat intresse bland främmande makter att spionera på det svenska försvaret. Det sade chefen för den militära underrättelsetjänsen MUST, Gunnar Karlsson, när han gav en sällsynt intervju i Ekots lördagsintervju idag.

– Vi ser definitivt ett ökat underrättelseintresse mot försvarsmakten. Vi studerar det i ett nära samarbete med SÄPO, säger Gunnar Karlsson.

-Vår roll är att skydda försvarsmakten mot främmande underrättelseintressen.

Konkret handlar det om att främmande makter och underrättelsetjänster försöker skaffa kunskap om försvarets personal och planering. Man försöker på olika sätt infiltrera verksamheten, och kan försöka etablera kontakt med anställda. Det görs också försök att skaffa fram information om militärgeografiska förhållanden.

Hur omfattande ökningen av spioneriet mot försvaret är kan inte MUST-chefen säga, men konstaterar att de stöter på fler fall.

-Vi upptäcker det vid fler tillfällen, och de är också beredda att gå lite längre för att hitta våra hemligheter.

Till exempel vet man att attacker förekommit mot it-systemen.

-Det har gjorts försök att ta sig in, det vet vi.

Det gäller även vissa utvalda försvarsanställdas privata datorer. Hittills ska ingen sekretessbelagd information ha kommit på avvägar, men att man kunnat belägga försök till intrång är tillräckligt oroande enligt Gunnar Karlsson.

Han talar inte om vilka länder som spionerar på Sverige av säkerhetsskäl, men på MUST har man en tydlig uppfattning om vilka det är.

När det gäller u-båtsjakten i Stockholms skärgård i höstas så säger MUST-chefen att man i det fallet är säker på att främmande underrättelseverksamhet bedrivits. Men både före och efter det finns exempel på rapporter om tänkbara andra incidenter.