Döm miljöbovarna för ekomord!

38 min
Den brittiska advokaten Polly Higgins har blivit något av en förgrundsgestalt i vissa delar av miljörörelsen. Hon är aktivist som driver frågan att ekomord, förstörelse i stor skala av ekosystem, borde vara ett brott mot folkrätten, likt folkmord, som kan lagföras i den internationella brottsmålsdomstolen i Haag. I veckan är hon på besök i Sverige och träffar bland annat miljöminister Åsa Romson. Enligt Higgins är hennes förslag om hur ekomord kan bli internationell lag fullt genomförbar, och skulle förstärka miljöskyddet i världen avsevärt. I Klotet den här veckan hör vi Polly Higgins beskriva hur hon tänker kring ekomordslagstftning eller ecocide som det heter på engelska. Vi ställer oss frågan hur realistiskt det är att införa ett nytt tillägg till romstadgarna som Higgins föreslår, och vilken effekt en sån lag skulle få i praktiken? Gäster Jonas Ebbesson, professor i miljöjuridik på Stockholms universitet, Kerstin Brinnen. jurist och miljöansvarig på gruvindustrins branschorgan