Helt olika vuxenreaktioner när barn dödar barn

14 min
För någon vecka sedan stod det klart att det var en tioårig pojke som mördade fyraåringen i Ljungby i mitten av oktober. Att barn dödar barn är väldigt ovanligt, men hur vuxna reagerar säger mycket om hur vi ser på barn och samhälle. Pernilla Ståhl intervjuade i OBS i fjor den amerikanske forskaren David Green på det här temat. Green jämför i en bok reaktionerna på två brutala mord där barn var förövare, och omgivningen reagerade diametralt olika. Med anledning av det som hänt i Ljungby återutsänder vi programmet från den 12 november 2010.

Det blev en stor nyhet i förra veckan att det var en tioårig pojke som var förövaren, när en fyraåring mördades i en skogsdunge i Ljungby i mitten av oktober. I Sverige och i andra länder som lever i fred, är det ovanligt att barn dödar barn, men det händer: och varje gång rubbar det våra cirklar: barnen är framtiden och hoppet. De ska inte döda varandra.

Hur vi vuxna reagerar på att ett barn dödar ett annat, säger mycket om oss och våra idéer om vad ett barn är, och kanske också om vad ett samhälle är. Förra året gjorde OBS producent Pernilla Ståhl ett program om det, i en serie vi sände då under rubriken ”barndomen som idé” – ett program där hon intervjuade den amerikanske forskaren David Green vid New York University.  

I sin bok jämför Green omvärldens reaktioner på två kända mordfall under nittiotalet: det där tvåårige James Bulger misshandlades till döds av två tioåringar i Liverpool och det där femåriga Silje misshandlades till döds av två sexåringar i Trondheim.

I England fick förövarna ingen psykologisk hjälp utan ställdes inför rätta som vuxna. I Norge betraktade också förövarna som offer och satsade på att så snabbt som möjligt återintegrera dem i ett normalt liv. Green anser att de olika reaktionsmönstren är ett tecken på helt olika syn barn, men att det också visar att det fanns stora skillnader mellan de båda länderna, i den politiska kulturen och i mediekulturen.                                

Litteratur:
David Green: When Children Kill Children, Oxford University Press, 2008.

Länk:
Tendens, P1  Om tragedin i Orrefors då en 10-årig flicka mördades av en 16-årig pojke.