P3 Om Högskoleprovet

20 min
Lördag 28 mars bänkar sig 84000 personer i provsalar runt om i Sverige för att skriva högskoleprovet. Men hur funkar högskoleprovet? Hur kan ett visst antal rätt ge olika poäng från år till år, varför förändrade man provets utformning 2011 och vad säger egentligen ett högskoleprovsresultat om en persons intelligens? Jonatan berättar om ångesten över sitt resultat och Isabelle luskar i hur sekretessen kring provet ser ut.