Anna Höglund: Monstren är viktiga för oss

9:27 min
Anna Höglund är litteraturvetare och forskar om monster i litteraturen, men också i filmen. Hon är intresserad av vad monstren har och har haft för roll i vår kultur, både förr och nu.

Litteratur om monster tillhör en genre inom litteraturen som inte alltid haft så hög status. Det räknas som fantastisk litteratur, eller fantastik, och hit hör också fantasy och science fiction. I början fick hon försvara sin forskning en hel del. En gång fick hon till exempel som svar på en anslagsansökan att de inte tittat på den eftersom de bara behandlade seriösa ämnen.

Anna Höglund är övertygad om att man kan lära sig minst lika mycket om en tid och ett samhälle genom att studera den här sortens litteratur som den mer realistiska. Monstren speglar våra rädslor, vår kultur och normer, och vilka monster som är mest populära i en viss tid varierar.

Anna Höglund hör till Linnéuniversitetet i Växjö.