Jakten på arvet utanför generna

19 min
Kan en persons händelser och erfarenheter i livet sätta spår som ärvs till nästa generation, och nästnästa? Det är en av de heta frågorna inom epigenetiken, som handlar om hur våra gener slås av och på.

Nyligen diskuterades epigenetik på en konferens i Uppsala av både medicinare och filosofer, naturvetare och samhällsvetare. Det tycks finnas ett arv som förmedlas mellan generationerna biologiskt, men utanför generna. Men här saknas mycket kunskap fortfarande, och för att komma vidare behövs olika typer av forskning.

Elizabeth Radford från Cambridge närmar sig frågan genom att undersöka vad som händer med generna, eller rättare sagt genuttrycket, i möss under flera generationer. Juha Kere, molekylärgenetiker från Karolinska institutet, forskar på människor och letar epigenetiska förklaringar till vår tids utbredda allergi och astma.

LH "bertie" Lumey har studerat gravida kvinnor i Nederländerna som drabbades av svält under senare delen av andra världskriget. Han har funnit att deras barn i kom att löpa ökad risk för diabetes, men kan inte förklara hur den påverkan fungerar.

Eero Castrén, neurovetare från Helsingfors, berättar i Vetandets värld om mediciner som verkar genom epigenetiska mekanismer, alltså genom att påverka vilka gener som är av- och påslagna. Och Denny Vågerö, som är medicinsk sociolog, ska försöka upprepa omtalade forskningsresultat från Överkalix. En studie gjord där har visat att om en pojke svälter i unga år får hans barnbarn ökade chanser att bli långlivade.

– Överkalixstudien är gjord på ganska litet material. Nu ska vi göra motsvarande forskning på 15 000 personer och deras barn och barnbarn. Vi håller nu på att leta reda på föräldrarna till de här personerna, och försöker få information om deras uppväxtförhållanden och näringstillståndet under deras barndom, säger Denny Vågerö.

Men Juha Kere är skeptisk till att den epigenetiska programmeringen kan gå i arv - för ingen har kunnat visa hur det skulle gå till:

– Jag skulle vilja förstå mekanismerna bakom det. Först när vi ser hur det kan gå till börjar jag tro mera på resultaten.

I programmet medverkar Eero Castrén, neurovetare Neuroscience Center i Helsingfors, Juha Kere, professor i molekylärgenetik vid Karolinska institutet i Stockholm, LH Lumey, Columbia University, Elizabeth Radford, Cambridge University, Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet och Karolinska institutet