Metanol ännu en bit i bränslepusslet

20 min
Metanol kan bli en allt viktigare ingrediens i framtidens fordonsbränslen. Om metanol dessutom tas från skogen kan det bidra till det fossiloberoende år 2030, som den politiska visionen talar om. I Lund forskas på motorer som kan drivas med blandningar av bensin och båda alkoholerna etanol och metanol.

Vid Lunds tekniska högskola experimenterar motorforskare med olika bränsleblandningar. Forskarna har nu fått upp ögonen för metanol, som ett bra komplement till dagens blandningar av bensin och etanol. En väg är att arbeta med så kallad råmetanol, en inte kemiskt ren metanol, som kan plockas ut tidigare ur tillverkningskedjan men gör bränslet billigare.

Ur miljösympunkt finns fortfarande ett problem med metanol. Idag framställs metanol ur naturgas som liksom olja inte är skonsamt ur klimatperspektiv, medan det hittills inte varit lönsamt att ta fram "grön" metanol från skogsråvara, inte än.

Vid en metanolkonferens i Lund, där internationella forskare deltog, menade många att om metanol anpassas väl till förbränningsmotorer kan den på sikt hitta sin väg ut till marknaden. Successivt kan de ekonomiska förutsättningarna för en produktion gjord på skogsråvara uppstå. Så metanol kan bidra till den fossiloberoende fordonsflotta, som politikerna vill ska finnas år 2030.

I programmet berättas om ett konkret exempel, där metanol redan är på väg in i motorerna: Stena Germanica, en ombyggd färja, vars fartygsmotorer byggts om för metanoldrift, och som snart sätts i trafik.

Medverkar gör Bengt Johansson, professor vid Lunds tekniska högskola (LTH), Martin Tunér, metanolforskare, LTH, Gustav Tibblin, Södra Group, Thomas Johansson, professor emeritus, Lunds universitet, Lennart Haraldsson, Wärstsilä AB, Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, Lunds universitet.