Om Ryssland, Putin och konsten

43 min
Den ryska filmen Leviatan hyllas internationellt, men stämplats som ”anti-rysk” i hemlandet. Samtal om subtil kritik och plakatpolitik. Och vi pratar om konstens funktioner i Putins Ryssland med Lena Jonson, Utrikespolitiska institutet. Dessutom: Utställningen Brännpunkt Barents på Havremagasinet i Boden ställer frågor kring regional identitet och vad som egentligen hände med den svensk-norsk-finsk-ryska Barentsregionen som formerades vid Sovjetunionens fall.