Träleksaker och tidskriftskritik

15 min
Poeten Aase Berg läser boken "Swedish wooden toys", en genomgång av svenska träleksaker. Och så har författaren Torbjörn Elensky läst tidskriften Ord och Bilds temanummer om Grekland.