Två bilder av samhällsvetarnas superstjärna

14 min
"Guru då -  död idag?"                                                          I vår serie om nittonhundratalets tänkare och deras eventuella betydelse idag har turen kommit till samhällsvetenskapernas största superstjärna: Michel Foucault. Hur ser arvet efter honom ut? Vi får två forskares syn på saken. 

"Guru då, död idag?" Michel Foucault är knappast död idag, eftersom han är världens mest citerade forskare inom samhällsvetenskaperna. Men hur ser arvet efter honom ut? Har han bidragit till att forskare i dag sätter citattecken runt ”verkligheten och hellre frågar sig hur missbrukare beskrivs av sociala myndigheter, än att forska kring hur det faktiskt är att vara missbrukare på riktigt?

Eller är hans analys av makt och motstånd något absolut centralt för att vi ska förstå hur olika samhällen fungerar?

 

Pernilla Ouis - doktor i humanekologi vid Malmö Högskola - ger sin bild av Foucault.

Hennes kollega vid samma högskola, Ane Kirkegaard - doktor i freds- och utvecklingsforskning - har också tankar om hans betydelse.