Turbotallen contorta som blev vårt nya skogsträd

20 min
Contortatallen från Nordamerika har kallats för turbotallen eftersom den växer 30 till 50 procent bättre än den svenska tallen. Och det var för att den växer så snabbt som skogsbolagen vill ha den. På 1970- talet började den storskaliga introduktionen.

– Vi behöver ett snabbväxande träd för att vi efter sekelskiftet ska klara av att försörja industrin med virke, sade SCA:s skogsvårdschef Stig Hagner för knappt trettio år sedan.

Han ansåg också att contortan är ett stormfast träd, men idag säger has efterträdare Magnus Andersson att det har visat sig att contortan är mer utsatt än den svenska tallen.

Contortatallarna som nu växer på nästan 600 000 hektar utgör ett nytt ekosystem i den svenska naturen.

Den amerikanska tallen växer snabbt, men vi vet inte mycket om hur den biologiska mångfalden påverkas. Här krävs mer ekologisk forskning, säger skogsekologen Ola Engelmark

I programmet medverkar Erik Aggestam, produktionsforskare vid SLU i Alnarp, Stig Hagner före detta skogsskötselchef på SCA, Magnus Andersson, skogsskötselspecialist på SCA, Malin Sahlin skogssakkunnig på SNF och Ola Engelmark, skogsekolog tidigare vd för Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning.