Bedömd kryssad och inlåst

28 min
Christer satt 30 år i fängelse och gjorde under dessa år sex rättspsykiatriska undersökningar. Vid två tillfällen "kryssades" han och fick tvångsvård istället för fängelse.

Christer Karlssons brottsliga bana började tidigt i livet och idag kan han summera ett liv med 54 fängelsedomar. När han gjorde den sista stora rättspsykiatriska undersökningen i början av 1990-talet upplevde han att det gick att manipulera undersökningen.

- Fast man måste vara stenhård när man ljuger, berättar Christer. Lade man bara upp en tillräckligt bra strategi kunde man manipulera undersökningen och få tvångsvård istället för fängelse.

När Christer Karlsson var 46 år slutade hans brottsliga karriär som han kallar tiden och startade så småningom KRIS, Kriminellas revansch i samhället, som hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger.

Det här tredje programmet i Tendens serie om rättspsykiatrisk vård rör sig framförallt i förfluten tid. 

Blickar vi riktigt långt bakåt, till mitten av 1800-talet då rättspsykiatrin började ta form fanns det en grupp som kallades för simulanter och som också manipulerade rättssystemet. Det berättar Roger Qvarsell som är idéhistoriker och har skrivit en bok om synen på brottslighet och sinnessjukdom förr.

Roger Qvarsell bläddrar fram några riktigt gamla fallbeskrivningar och berättar om ett av de allra tidigaste rättsfallen där utgången inte riktigt blev som det var tänkt för brottslingen. Torparen Erik Persson tog livet av sina tre små barn och hoppades att han skulle bli dömd till döden och få den obligatoriska välsignelsen innan avrättningen. Men en nitisk läkare från Härnösand ansåg att Erik inte var vid sina sinnens fulla bruk och placerade honom istället på ett sinnessjukhus. Där levde Erik hela sitt liv i ånger och Roger Qvarsell menar att det är ett mycket tydligt exempel på hur två discipliner, det juridiska och det medicinska, möttes och nästintill kolliderade.

På rättspsykiatrin i Umeå tar psykologen Eva Elgh med oss till det samtalsrum som används när hon tillsammans med en rättspsykiater och en socionom samtalar med de klienter som antingen döms till rättspsykiatrisk vård eller fängelse.