Kvinnokvoten

39 min
Positiv särbehandling låter spontant som något bra. Men positiv särbehandling av någon innebär väl med nödvändighet negativ särbehandling av någon annan? Med Sofia Nerbrand, David Brax och Annika Gilljam.

Positiv särbehandling låter spontant som något bra. Men positiv särbehandling av någon innebär väl med nödvändighet negativ särbehandling av någon annan? Å andra sidan, om kvinnor missgynnats genom historien och fortfarande är underrepresenterade i olika maktpositioner i samhället, så kanske det är dags för männen att träda tillbaka.

Det finns argument både för och emot könskvotering och annan positiv särbehandling. Idag är det internationella kvinnodagen, och om inte annat så av den anledningen kan det vara på sin plats att stöta dessa argument mot varandra. Inbjudna till Filosofiska rummet: Kvinnokvoten är Sofia Nerbrand, liberal debattör, David Brax, filosof och Annika Gilljam, filosofistuderande som skrivit sin kandidatuppsats i praktisk filosofi om argument för inkvotering av kvinnor i bolagsstyrelser.

Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist