TV - banalt och genialt

15 min
Ny teknik tycks alltid dra till sig misstänksamma blickar. När tv-mediet slog igenom vid mitten av 1900-talet var det inget undantag. I den tv-kritiska våg som växte under 60- och 70-talen sågs tv:n som passiviserande, rent av fördummande. Den rörliga bilden blev en motsats till det skrivna ordet - där boken stod för bildning, stod tv:n för det motsatta. Men hur giltig är den hierarkin idag? Kulturredaktionens Mikael Timm har tittat på tv och ser istället en utveckling av det skrivna språket och tv-serien som den nya teaterkonsten.