SEX-tioåttornas miss: Sexintresset större än kampen mot arbetstvång

15 min
"Guru då, död idag?" - ett av våra återkommande teman. Och det verkar som 68-generationens husguru/gud Herbert Marcuse närmast fallit i glömska. Kanske för att de dåvarande studenterna mest nappade på Marcuses tal om sexuell frigörelse, men glömde vad som behövdes för att garantera denna frihet. Och i vår konfliktorienterade värld glömmer vi lätt bort att flera afrikanska länder faktiskt har genomfört och kommer att genomföra flera fria val. Ett nyligen lyckat exempel är Zambia.

Herbert Marcuse var en av 68-generationens husfilosofer tack vare sina böcker med nya tankar om både arbetet och sexualiteten.

Hör sociologidoktoranden Robert Paulsen, som beklagar att 68-rörelsen tyckte att försöket till sexuell frigörelse var roligare än den något mer dyrköpta frigörelsen från kapitalismens arbetstvång - som enligt Marcuse alltså var en förutsättning för en sexuell frigörelse värd namnet.

Nu slaktas de sista heliga korna på kapitallogikens altare: sexualiteten, och via den, kärleken, blir till en ny marknad där kropp och identitet är hårdvalutor.

I OBS berättar också Görrel Espelund om valet i Zambia, som genomfördes i september - ett av många exempel på väl genomförda val  i Afrika under senare tid, viktiga steg i utvecklingen mot verklig demokrati.

Demokratin i Afrika går framåt, men det går långsamt. Nästa år kommer det bland annat hållas val i Ghana, Mali, Senegal och Angola.