P3 Om Yttrandefrihet

23 min
Yttrandefrihetens vara och icke vara är ett ständigt aktuellt diskussionsämne, men vad betyder egentligen begreppet och vad innebär det?

I avsnittet diskuteras yttrandefrihet på ett grundläggande sätt. Vad betyder begreppet, vad är tryckfrihetsförordningen för lag och vilka yttranden är egentligen brottsliga? Har man blivit censurerad om man inte får kommentera på en blogg och vem är ansvarig för det som publiceras i en tidning?