Våldsbejakande extremism och kolonial romantik

15 min
Tanken med regeringens kampanj mot våldsbejakande extremism, som leds av Mona Sahlin är att fånga upp unga som dras till islamistiska, högerextrema eller vänsterextrema rörelser. Kampanjen är omdiskuterad. Forskare har bland annat kritiserat den ur yttrandefrihetsperspektiv och för hur den definierar extremism. I Storbritannien drömmer sig människor just nu tillbaka till imperiets glansdagar. Det pågår en nostalgivåg där Indien före frigörelsen från kolonialmakten romantiseras.