Så kan artificiell intelligens ta över världen

20 min
De potentiella möjligheterna med artificiell intelligens sägs vara enorma, men nu varnar forskare och ingenjörer för att tekniken kan utgöra ett allvarligt hot mot mänskligheten. Har de rätt eller är varningarna bara vilda spekulationer?

Utvecklingen kring artificiell intelligens har gått rasande snabbt de senaste tio åren. Idag sköter smarta datorer redan transaktioner på den globala börsmarknaden och sitter i militära drönare som bombar fjärran länder.

På Chalmers tekniska högskola i Göteborg arbetar Olle Häggström, professor i matematiska vetenskaper, som i flera år funderat över sannolikheten och risken för att olika typer av hot mot mänskligheten faktiskt ska bli verklighet.

I programmet träffar vi också Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, som har intresserat sig för det etiskt moraliska perspektivet av att införa nya teknologier i samhället. Och Fredrik Heintz, som är ordförande i intresseorganisationen Svenska AI-sällskapet och docent i datalogi vid Linköpings universitet, där han bland annat försöker utveckla autonoma robotar för svåra räddningsuppdrag.