Så får vi en skola på vetenskaplig grund

20 min
Den nya skollagen som kom 2010 säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då avses inte bara ämnesinnehållet utan också metoderna man använder för att undervisa. Men gör den inte det redan? Och om inte: Hur kan man få undervisningen att bättre stämma överens med vad forskningen säger till exempel om inlärningsmetoder?

Det är temat i Vetandets världs sammanfattning av två veckors program om skolan och forskningen, vilka ingått i Sveriges Radios och P1:s stora skolsatsning i november.

I det här programmet samtalar vetenskapsredaktionens Camilla Widebeck och Per Gustafsson med seniorprofessorn i pedagogik Ulf P Lundgren vid Uppsala Universitet. Ulf P Lundgren har en lång bakgrund inom den svenska pedagogiken, inte bara på universitetet utan också som Skolverkets första generaldirektör 1991-99. Han menar att vi behöver en bildningsdebatt kring skolan.

- Ska vi bygga skolan på en vetenskaplig grund, måste det finnas en politisk vilja att se till att det utvecklas en vetenskap som man kan bygga på.  Har vi för litet resurser för detta, kommer vi inte vidare.

Om politikernas roll när det gäller skolan, säger han: - Skillnaden mellan politik och vetenskap är att politiken har svar och söker problem, medan forskningen har problem och söker svar.